Miniaturowa Polska vom 28. - 29.09. 2019 in Gleiwitz